Pirtham Satguru Shadaram Ke, Charan Kamal Sirnao.


Dutya Tulsi Dass Guru, Taa Ke Pad bal Jaon.


Tirtya Takht Lal Guru, Hazoori Hari Roop.


Chauthe Tansukh Ram Guru, Sarab Bhoopan Ke Bhoop.


Pancham Satguru Mata Sahib, Aad Shakti Pardhan.


Shashtam Mangla Ram Guru, Partakhya Parkashi Bhan,


Saptam Raja Ram Guru, Nishkami Dayawan,


Ashtam Satguru Gobind Ram, Hain Pooran Sant Mahan.


Daya Ke Sagar, Dharam Ke Rakhshak, Jese Pibhu Shree Ram.


Asht Shadani Deep Jage, Jyoti Ik Saman.


Doe K Jor, Sangat Kare, War War Parnam.


Asha Hmri Puriya, Kar Kirpa Bakhsho Naam.


Sankat Hare Samartha, Param Dayalu Dev,


Ham To Deen Adheen Hain, Bakhsho Apni Sev.


Kasht Nivaran Bhae Haran, Hey Sarav Adhar.


Dasan ke Ogunr Haro, Rakhsha Kro Kartar.


Sarav Sangat Kar Jor Ke, Karat Yahi Ardas.


Bhagti Shakti Daan Do, Hirdya Kro Niwaas.

 

 

Give Me Comments About This Website